Lọc tách dầu ACcom là loại lọc thay thế thông dụng được sử dụng rộng rãi trong ngành khí nén. Sản phẩm đảm bảo chất lượng tương xứng với các sản phẩm gốc của hãng máy nén thậm chí là chất lượng còn vượt quá so với giá thành mà ACcom cung cấp. Lọc tách dầu ACcom luôn là lựa chọn tuyệt vời nhất dành cho mọi doanh nghiệp sản xuất hiện đang sử dụng máy nén khí.

Lọc tách dầu ACcom

311080127 lọc tách dầu ACcom

Lọc tách dầu ACcom

311110260 lọc tách dầu ACcom

Lọc tách dầu ACcom

311140177 lọc tách dầu ACcom

Lọc tách dầu ACcom

311140302 lọc tách dầu ACcom

Lọc tách dầu ACcom

31196212 lọc tách dầu ACcom

Lọc tách dầu ACcom

Lọc tách dầu ACcom 311135302

Lọc tách dầu ACcom

Lọc tách dầu ACcom 311136302

Lọc tách dầu ACcom

Lọc tách dầu ACcom 311140320