Cung cấp giải pháp hoàn chỉnh giúp khí nén của bạn được làm sạch, loại bỏ nước, bụi bẩn. Giúp khí nén của bạn sạch hơn đạt tiêu chuẩn ISO 8573-1Class 0.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.