Lọc tách dầu 311080127 ACcom

Kích thước: Đường kính ngoài 76 mm, chiều cao 127 mm
Lưu lượng: 1 m³/phút
Áp suất: 0,7 ~ 1,0 MPa
Hàm lượng dầu: 1 ~ 3 ppm